VEIKLOS DOKUMENTAI:

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO 2019-2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ,,VERSMELĖ”

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO PARAIŠKA DĖL DALYVAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO RĖMIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSE

TVARKOS:

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

JUODUPĖS LPŠELIO-DARŽELIO PIRMOSIOS PAGALBOS TVARKA

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKSMŲ, VAIKUI PATYRUS TRAUMĄ, TVARKA

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKŲ HIGIENOS TVARKA

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS