„Nykštukai“ Kalėdų Senelio sulaukė gruodžio 21 dieną. Vaikai atidžiai klausėsi  Senelio pasakojimo apie šalį, iš kurios jis atvyko. Patys papasakojo Seneliui apie save, sakė, kad buvo geri, klausė tėvelių ir auklėtojų, tvarkė žaisliukus. Vaikučiai Kalėdų Senelį pakvietė į ratelį, kartu žaidė, parodė Seneliui, ką išmoko. Visi kartu padeklamavo eilėraštukus „Kiškis Piškis“ ir „Raina katytė“. Tad Senelis išdalino visiems dovanas ir, pažadėjęs sugrįžti kitiemet, iškeliavo pas kitus vaikus.

IMG_4308 [Desktop Resolution]IMG_4312 [Desktop Resolution] IMG_4314 [Desktop Resolution] IMG_4319 [Desktop Resolution]

Daugiau nuotraukų žiūrėti čia–>