JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS:

Juodupės lopšelio-darželio taryba

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1. Dalė Milaševičienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
2. Viktorija Antonova sekretorė, ikimokyklinio ugdymo aulėtoja
3. Reda Jasiūnienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
4. Rasa Bartkevičiūtė narė, auklėtojos padėjėja
5. Virgilijus Saulis narys, sargas
6. Viktorija Jurkevičienė narė, tėvų atstovė
7. Lina Juškienė narė, tėvų atstovė
8. Sandra Šinkūnienė narė, tėvų atstovė
9. Agnė Ginotytė narė, Juodupės seniūnijos socialinė darbuotoja

Juodupės lopšelio-darželio mokytojų taryba

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1. Rita Bigenienė  pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Viktorija Antonova narė, ikim. ugd. auklėtoja – priešmok. ugd. pedagogė
 3. Reda Jasiūnienė narė, ikim. ugd. auklėtoja – priešmok. ugd. pedagogė
 4. Renata Jonaitienė narė, logopedė
6. Inga Michailova narė, socialinė pedagogė
7. Nina Samoilova narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
8. Dalė Milaševičienė narė, ikim. ugd. auklėtoja – priešmok. ugd. pedagogė
9. Aušra Trečiokienė narė, meninio ugdymo pedagogė
10. Dangutė Verslovienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO KOMISIJOS:

Vaiko gerovės komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1.  Rita Bigenienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Asta Šniokienė sekretorė
3. Renata Jonaitienė narė, logopedė
4. Inga Michailova narė, socialinė pedagogė
5. Alytė Sakalauskienė narė, sveikatos priežiūros specialistė
6. Reda Jasiūnienė narė, ikim. ugd. auklėtoja – priešmok. ugd. pedagogė
7. Viktorija Antonova narė, ikim. ugd. auklėtoja – priešmok. ugd. pedagogė

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Nemokamo maitinimo komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1. Rita Bigenienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Dalė Milaševičienė narė, ikim. ugd. auklėtoja – priešmok. ugd. pedagogė
3. Inga Michailova narė, socialinė pedagogė

Mokytojų atestacinė komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1.  Valdis Vaičėnas pirmininkas, direktorius
2. Renata Jonaitienė sekretorė, logopedė
3. Rita Bigenienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Dalė Milaševičienė narė, ikim. ugd. auklėtoja – priešmok. ugd. pedagogė
5. Jolita Geidanienė narė, švitimo skyriaus vyriausioji specialistė

Pirkimo komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1. Rita Bigenienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Asta Šniokienė narė, sekretorė
3. Liucija Griškėnienė narė, ūkvedė