VEIKLOS DOKUMENTAI:

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO 2019-2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ,,VERSMELĖ”

 

TVARKOS:

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO PIRMOSIOS PAGALBOS TVARKA

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKSMŲ, VAIKUI PATYRUS TRAUMĄ, TVARKA

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKŲ HIGIENOS TVARKA

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS

DĖMESIO NAUJA!

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS LAIKINAS TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO:

PRAŠYMAS DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO