JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS:

Juodupės lopšelio-darželio taryba

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1. Dalė Milaševičienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Reda Žemaitienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Rasa Bartkevičiūtė narė, mokytojos padėjėja
4. Junita Dimitrijevienė narė, sekretorė
5. Viktorija Jurkevičienė narė, tėvų atstovė
6. Sandra Šinkūnienė narė, tėvų atstovė
7. Gintarė Čeičytė narė, Juodupės seniūnijos socialinė darbuotoja

Juodupės lopšelio-darželio mokytojų taryba

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1. Valdis Vaičėnas pirmininkas, direktorius
2. Rita Bigenienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Irina Strazdauskienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Reda Žemaitienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Renata Jonaitienė narė, logopedė
6. Inga Michailova narė, socialinė pedagogė
7. Viktorija Antonova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Dalė Milaševičienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9. Aušra Trečiokienė narė, meninio ugdymo mokytoja
10. Kristina Gražienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Vita Urbietienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO KOMISIJOS:

Vaiko gerovės komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1.  Rita Bigenienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Junita Dimitrijevienė sekretorė
3. Renata Jonaitienė narė, logopedė
4. Inga Michailova narė, socialinė pedagogė
5. Valentina Mickienė narė, sveikatos priežiūros specialistė
6. Reda Žemaitienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Nemokamo maitinimo komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1. Rita Bigenienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Dalė Milaševičienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Inga Michailova narė, socialinė pedagogė

Mokytojų atestacinė komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1.  Rita Bigenienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Reda Žemaitienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Renata Jonaitienė narė, logopedė
4. Viktorija Antonova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Sandra Šinkūnienė narė, Juodupės lopšelio-darželio tarybos atstovė
6. Audronė Rekertienė steigėjo deleguota atstovė, švietimo skyriaus specialistė

Pirkimo komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1. Rita Bigenienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Junita Dimitrijevienė narė, sekretorė
3. Liucija Griškėnienė narė, ūkvedė
4. Reda Žemaitienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja