JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS:

Juodupės lopšelio-darželio taryba

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1. Dalė Milaševičienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Reda Jasiūnienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Rasa Bartkevičiūtė narė, mokytojos padėjėja
4. Junita Dimitrijeva narė, sekretorė
5. Viktorija Jurkevičienė narė, tėvų atstovė
6. Sandra Šinkūnienė narė, tėvų atstovė
7. Simona Bieliūnienė narė, Juodupės seniūnijos socialinė darbuotoja

Juodupės lopšelio-darželio mokytojų taryba

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1. Valdis Vaičėnas pirmininkas, direktorius
2. Rita Bigenienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Irina Strazdauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Reda Jasiūnienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Renata Jonaitienė narė, logopedė
6. Inga Michailova narė, socialinė pedagogė
7. Viktorija Antonova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Dalė Milaševičienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Aušra Trečiokienė narė, meninio ugdymo mokytoja
10. Dangutė Verslovienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO KOMISIJOS:

Vaiko gerovės komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1.  Rita Bigenienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Junita Dimitrijeva sekretorė
3. Renata Jonaitienė narė, logopedė
4. Inga Michailova narė, socialinė pedagogė
5. Alytė Sakalauskienė narė, sveikatos priežiūros specialistė
6. Reda Jasiūnienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Nemokamo maitinimo komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1. Rita Bigenienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Dalė Milaševičienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Inga Michailova narė, socialinė pedagogė

Mokytojų atestacinė komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1.  Rita Bigenienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Reda Jasiūnienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Renata Jonaitienė narė, logopedė
4. Dalė Milaševičienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Jolita Geidanienė narė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Pirkimo komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė pareigos
1. Rita Bigenienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Junita Dimitrijeva narė, sekretorė
3. Liucija Griškėnienė narė, ūkvedė
4. Reda Jasiūnienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja