ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA