JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKŲ MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS UGDYTINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO 15 DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  DOKUMENTO SUVESTINĖ REDAKCIJA  Dokumentą peržiūrėti galite ČIA.