JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKŲ MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS UGDYTINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO 15 DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS