JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Valdis Vaičėnas Direktorius
2. Rita Bigenienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Reda Jasiūnienė IU mokytoja
4. Dalė Milaševičienė PU mokytoja
5. Arnas Juškevičius Fizinio ugdymo mokytojas
6. Dangutė Verslovienė IU mokytoja
7. Viktorija Antonova IU mokytoja
8. Irina Strazdauskienė IU mokytoja
9. Vita Urbietienė IU mokytoja
10. Aušra Trečiokienė Meninio ugdymo mokytoja
11. Renata Jonaitienė Logopėdė
12. Inga Michailova Socialinė pedagogė
13. Liucija Griškėnienė Ūkvedė
14. Valda Geidonienė Mait. paslaug ir higien. prakt. organizatorė
15. Junita Dimitrijevienė Raštvedė
16. Kristina Gražienė Auklėtojos padėjėja
17. Rasa Bartkevičiūtė Auklėtojos padėjėja
18. Vyta Venskienė Auklėtojos padėjėja
19. Jūratė Lukoševičienė Auklėtojos padėjėja
20. Dalia Saulienė Mokytojo padėjėja
21. Žaneta Roščenkova Auklėtojos padėjėja

(vaiko priežiūros atostogose)

22. Elvyra Maračinskienė Virėja
23. Gitana Aidukienė Virėja
24. Vytautas Kralikas Kiemsargis-darbininkas
25. Valė Lebedeva Aplinkos priežiūros darbininkė