JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Valdis Vaičėnas Direktorius
2. Rita Bigenienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, PU mokytoja
3. Reda Žemaitienė PU mokytoja
4. Dalė Milaševičienė PU mokytoja
5. Arnas Juškevičius Fizinio ugdymo mokytojas
6. Kristina Gražienė IU mokytoja
7. Viktorija Antonova IU mokytoja
8. Irina Strazdauskienė PU mokytoja
9. Vita Urbietienė IU mokytoja
10. Aušra Trečiokienė Meninio ugdymo mokytoja
11. Renata Jonaitienė Logopedė
12. Inga Michailova Socialinė pedagogė
13. Liucija Griškėnienė Ūkvedė
14. Valda Geidonienė Mait. paslaug ir higien. prakt. organizatorė
15. Junita Dimitrijevienė Raštvedė
16. Dangutė Verslovienė Mokytojos padėjėja
17. Rasa Bartkevičiūtė Mokytojos padėjėja
18. Vyta Venskienė Mokytojos padėjėja
19. Jūratė Lukoševičienė Mokytojos padėjėja
20. Dalia Saulienė Mokytojos padėjėja
21. Žaneta Roščenkova Mokytojos padėjėja
22. Elvyra Maračinskienė Virėja
23. Gitana Aidukienė Virėja
24. Vytautas Kralikas Kiemsargis-darbininkas
25. Valė Lebedeva Aplinkos priežiūros darbininkė