Džiaugiamės, kad Jūsų vaikutis pradės lankyti mūsų darželį. Tikimės, kad abipusis bendradarbiavimas padės jam sėkmingai prisitaikyti naujoje aplinkoje.

 • Tėvai pateikia prašymą dėl vaiko priėmimo į ugdymo įstaigą.
 • Priešmokyklinis ugdymas pradedamas, kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina 6 metai. Jis gali būti teikiamas ir jaunesniam vaikui tėvų prašymu, bet ne ankščiau, negu jam sueina 5 metai, jeigu vaikas yra pakankamai ugdymui subrendęs.
 • Tėvai pristato vaiko sveikatos patikros pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 • Su tėvais(globėjais) sudaroma vaiko ugdymo(si) sutartis.
 • Tėvai pateikia reikiamą informaciją apie šeimą, dokumentus dėl pamaininio darbo, dėl mokesčio lengvatų, prašymą raštu dėl vaiko maitinimo, dėl važinėjančio vaiko pasitikimo ir išlydėjimo.

Primename, kad vaikui pradedant lankyti darželį, reikalingi šie dokumentai:

 • Pažyma apie vaiko sveikatą (išduoda vaikų gydytojas);
 •  Vaiko gimimo liudijimo kopija;
 • Turintiems teisę į atleidimą nuo mokesčio už išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje dokumentai apie šeimos sudėtį, pajamas.

Asmeniniai daiktai, reikalingi vaikui darželyje:

 •  Šlepetės;
 • Atsarginiai rūbeliai;
 • Asmens higienos priemonės: šukos, vienkartinės nosinaitės, dantų šepetėlis ir indelis burnai skalauti, tualetinis popierius;
 • Sportinė apranga ir avalynė;
 • Kita (aptarsite su grupės mokytoja individualaus pokalbio metu).

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ROKIŠKIO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS.