VAIKŲ PRIĖMIMO Į ROKIŠKIO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS.

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS IR JĮ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASIEKIMŲ APRAŠAS.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS IR JĮ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI  PROGRAMA.

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS