DŽIAUGIAMĖS

Padėka Juodupės lopšelio-darželio pedagogėms Redai Jasiūnienei, Viktorijai Antonovai, Ninai Samoilovai, Ritai Bigenienei, Aušrai Trečiokienei, Dangutei Verslovienei, Dalei Milaševičienei už dalyvavimą projekte “Kamuolio diena 2018”.

padėka3

Skaitytuvas_20180601 [Desktop Resolution]