Juodupės lopšelio-darželio vaikai, kartu su darbuotojais paminėjo sausio 13-ąją ,, Laisvės gynėjų dieną”, prisijungdami prie visuotinės pilietinės iniciatyvos “Atmintis gyva, nes liudija” . Vėliau grupėse žiūrėjo filmukus apie tai, kas tą dieną įvyko, darė darbelius.
Lauke visi drauge ,,sodino,, neužmirštuoles ir uždegė žvakutes.
nykšt. žvakėnykšt6drg2 kišk1