Aplinkos priežiūros darbininko pareigybės aprašymas

Darbininko pastatų ir inventoriaus priežiūrai pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigybės aprašymas

IU mokytojo pareiginis aprašymas

IU PU mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Kompiuterių techniko pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Maitinimo paslaugų ir higienos praktikos organizatoriaus pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

PU mokytojo pareigybės aprašymas

Raštvedžio pareigybės aprašymas

Sandėlininko pareigybės aprašymas

Skalbėjos pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

Valytojos pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Virtuvės pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas